2013. szeptember 25-től 27-ig a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat meghívására hazánkban tanácskoztak Európa mikrohitelezéssel foglalkozó hálózatainak vezetői. A Budapesten megrendezett rangos szakmai eseményen részt vett Jorge Ramirez Puerto a European Microfinance Network (EMN) ügyvezető igazgatója mellett az Egyesült Királyság mikrofinanszírozási hálózatának ügyvezető igazgatója, Németország, Belgium, Spanyolország és az északi Skandináv országok hálózatainak vezetői, valamint az Olasz hálózat képviselője is.

Magyarország számára külön jelentőséggel bír, hogy a tanácskozáson az európai szakmai kérdések megvitatása mellett külön napirend volt a magyarországi mikrofinanszírozási szektor áttekintése is, melynek során a fórum résztvevői szakmai ajánlásokat, direktívákat fogadtak el a magyar döntéshozók számára. A nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével meghatározott ajánlások magukban foglalják a mikrofinanszírozó szektorra vonatkozó legfontosabb jogi szabályozási direktívákat valamint a közpénzekből történő programfinanszírozás legfontosabb alapelveit is.

Közös volt az az álláspont, miszerint a jogi szabályozás tekintetében Magyarország igen jól teljesít. Európában az elsők között itt tették lehetővé non-profit alapítványok számára a mikrohitelezés lehetőségét. Pillanatnyilag kizárólag ezek a vállalkozásfejlesztési alapítványok folytatnak olyan mikrohitelezési tevékenységet Magyarországon, mely során a program pozitív társadalmi hatása nagyobb jelentőséggel bír mint a pénzügyi megtérülési szempontok.

Mint ismert a mikrofinanszírozás lényege, hogy olyan ügyfelek számára nyújt kisebb összegű kölcsönöket, akik a profit orientált pénzügyi szolgáltatóknál csak korlátozott mértékben hitelképesek elsősorban gazdaságossági és kockázati megfontolások miatt. Magyarországon a Nemzeti Kisvállalkozás- Fejlesztő Konzorciumot alkotó megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok jelentik ennek a finanszírozásnak a gerincét. Az alapítványok által jelenleg kezelt hitelek összege meghaladja a 32 milliárd forintot, amely több ezer magyar család boldogulását szolgálja.

A rendezvénysorozat részeként megtartott nemzetközi konferencia 15 országból érkező résztvevői megerősítették, hogy a magyarországi szabályozási rendszer megfelelő, nem gátolja a mikrofinanszírozó szektor fejlődését. Külön kiemelték a vállalkozásfejlesztési alapítványok szakmai tevékenységének jelentős nemzetközi szerepét is. Pozitív példaként hozták fel a teljesen magyar fejlesztésű – és a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA) szakmai munkájához köthető – CREDINFO hitelinformációs rendszert, mely már most jelentős nemzetközi díjakban részesült. Az igen nagy nemzetközi érdeklődésre való tekintettel a rendszer már bevezetésre került Norvégiában, illetve a bevezetése folyamatban van Szlovákiában, Spanyolországban és Olaszországban is. A rendezvény sorozat vendégei között jelen voltak az EMN Jogi és Szabályozási munkacsoportjának tagjai is, akik székesfehérvári látogatásuk során az RVA szakmai tevékenysége mellett a CREDINFO rendszert is tanulmányozni kívánták.