Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

Általános célok:

• Segíteni a polgárokat az Európai Unió, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében
• Elősegíteni az európai polgárság fogalmának jobb megértését, valamint a polgári és demokratikus részvétel feltételeit

Konkrét célok:

• megvalósításuk nemzetközi szinten, az európai dimenziót erősítve!
• a megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek fontosságának tudatosítása hozzájárul a béke fenntartásához, az uniós polgárok jólétének erősítéséhez az eszmecserék, a közös gondolkodás és a hálózatok fejlesztése révén
• a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével

Az Európa a polgárokért program általános célkitűzéseivel összhangban az Európai Bizottság konkrét prioritásokat is meghatároz. Eddig évente változtak ezek a prioritások. 2016-tól viszont több évre vonatkozóan végig alkalmazhatóak a program további időszakában (2016 és 2020 között) is, így a pályázóknak több idejük lesz projektjeik megtervezésére és előkészítésére.

2016-tól érvényes prioritások:

1. alprogram: Európai emlékezet:

• Megemlékezések a közelmúlt európai történelmének jelentős történelmi fordulópontjairól
• Civil társadalom és polgári részvétel totalitárius rendszerekben
• Kiközösítés és az állampolgárság elvesztése a totalitárius rendszerekben: tanulságok a jelen számára
• Demokratikus átmenet, belépés az Európai Unióba

A 2016 és 2020 közötti időszakban a pályázati évtől függően a következő megemlékezések kapcsán indíthatók projektek:

2016:

• 1936 A spanyol polgárháború kitörése
• 1956 Politikai és társadalmi mobilizáció Közép-Európában
• 1991 A délszláv háború kitörése
• 1951 Az ENSZ menekültek helyzetére vonatkozó egyezményének elfogadása a II. világháborút követő európai menekültügyi helyzet kapcsán

2017:

• 1917 A társadalmi és politikai forradalmak, a nagyhatalmak bukása, illetve ezek hatása Európa politikai és történelmi összképére
• 1957 A római szerződés és az Európai Gazdasági Közösség létrejötte

2018:

• 1918 Az I. világháború vége – a nemzetállamok felemelkedése, illetve az európai együttműködés és békés egymás mellett élés megteremtésének kudarca
• 1938 / 1939 A II. világháború kitörése
• 1948 A hidegháború kezdete
• 1948 A hágai kongresszus és az európai integráció
• 1968 Tiltakozások és polgárjogi mozgalmak, Csehszlovákia megszállása, diáklázadások és antiszemita kampány Lengyelországban

2019:

• 1979 Európai Parlamenti választások – valamint az
• 1979-ben első ízben közvetlenül megválasztott EP óta eltelt 40 év
• 1989 Demokratikus forradalmak Közép- és Kelet-Európában, valamint a berlini fal leomlása
• 2004 Az EU közép- és kelet-európai bővítésének 15 éve

2020:

• 1950 A Robert Schuman nyilatkozat
• 1990 A német újraegyesítés
• 2000 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának kikiáltása

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel:

• Az euroszkepticizmus megértése és megvitatása
• Szolidaritás válságos időkben
• Harc a „bevándorlók” megbélyegzése ellen, és ellennarratíva kialakítása a kultúrák közti párbeszéd és a kölcsönös megértés elősegítéséhez
• Eszmecsere Európa jövőjéről

Alprogramoktól függően a következők vehetnek részt az Európa a polgárokért programban:

– helyi / regionális hatóságok
– városok / települések
– testvérvárosi szövetségek
– helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei
– helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek
– civil társadalmi szervezetek
– ifjúsági, oktatási és kutatási szervezetek

Benyújtási határidők:

  • Európai emlékezet: március 1.
  • Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel: március 1.
  • Testvérváros-program: március 1., szeptember 1.
  • Városok hálózatai: március 1., szeptember 1.
  • Civil társadalmi projektek: március 1.

Támogatható országok jelenleg:

• az Európai Unió 28 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)
• Szerbia, Montenegró, Macedón Köztársaság, Albánia
 

Az Európa a polgárokért programról és a pályázás feltételeiről szóló programismertetőt:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2014000430000hu.pdf

(forrás: tpf.hu)