Pályázat az oktatáson, képzésen és az ifjúságpolitikán keresztül megvalósuló társadalmi befogadás ösztönzésére.

A pályázati felhívás olyan oktatási, képzési és ifjúságpolitikai projektek támogatására irányul, amelyek célja a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetés mentességnek az oktatás által történő előmozdításáról szóló, 2015. március 17-i nyilatkozat („a párizsi nyilatkozat”) hatálya alá tartozó, innovatív bevált gyakorlatok fejlesztése és terjesztése.

Az e felhívás keretében benyújtott pályázatoknak főként az alábbi két általános célkitűzés egyikével kell foglalkozniuk, amelyet a pályázati űrlapon fel kell tüntetni:
• az erőszakos radikalizálódás megelőzése és a demokratikus értékek, az alapvető jogok, az interkulturális megértés és az aktív polgárság előmozdítása;
• a hátrányos helyzetű tanulók befogadásának elősegítése – ideértve a migráns háttérrel rendelkező személyeket is –, a megkülönböztető gyakorlatok megelőzésével és leküzdésével együtt.

Mindezek mellett minden egyes pályázatnak az alábbi speciális célkitűzések közül legalább eggyel, de legfeljebb hárommal kell foglalkoznia:
• a társadalmi és polgári kompetenciák elsajátításának javítása, annak elősegítése, hogy a tanulók ismerjék, értsék és magukénak érezzék a demokratikus értékeket és az alapvető jogokat;
• az oktatásban a hátrányos megkülönböztetés és a szegregáció bármilyen formájának megelőzése és leküzdése;
• a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a tanulási környezetben, a nemi sztereotípiák leküzdése, valamint a nemi alapú erőszak megelőzése;
• a jó minőségű és befogadó általános oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés javítása, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű tanulók szükségleteire;
• a különböző etnikai vagy vallási háttérrel, hittel vagy meggyőződéssel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés és tisztelet előmozdítása, ideértve a sztereotípiák lerombolását és az interkulturális párbeszéd elősegítését;
• a kritikus gondolkozás, valamint a számítógépes ismeretek és a médiaműveltség javítása a gyermekek, fiatalok, fiatal munkavállalók és az oktatók körében;
• befogadó és demokratikus tanulási környezet megteremtése;
• a tanárok és oktatók támogatása a konfliktusok és a sokszínűség kezelésében;
• a radikalizálódás megelőzése a börtönökben és a zárt intézményekben;
• a fiatalok ösztönzése a társadalmi és közéletben való részvételre, valamint a fiatalok elérését és befogadását célzó gyakorlatok kialakítása;
• az oktatási nyelv(ek) elsajátításának megkönnyítése az újonnan érkező migránsok számára;
• a tudás értékelése és az újonnan érkező migránsok korábban teljesített tanulmányainak érvényesítése;
• a nem formális tanulási tevékenységek, a fiatalok munkagyakorlatai és az önkéntesség minőségének javítása.

A pályázati felhívás két csoportra osztható (a pályázóknak csak az egyikkel kell foglalkozniuk, és azt fel kell tüntetniük a pályázati űrlapon):
1. Oktatás és képzés
2. Ifjúságpolitika

A felhívás keretében három projektterület támogatható (a pályázóknak csak az egyikkel kell foglalkozniuk, és azt fel kell tüntetniük a pályázati űrlapon):
1. Országokon átívelő együttműködési projektek (1. és 2. csoport)
2. Nagyszabású önkéntességi projektek (2. csoport)
3. Nemzeti Erasmus+ Irodák közötti hálózatépítés (2. csoport)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 30. – közép-európai idő szerint déli 12.00

(forrás: tka.hu)