A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm.határozata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából ismét pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására.

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek pályázhatnak. A pályázat benyújtását – civil szervezet esetén is – az önkormányzati képviselőtestületnek támogatnia kell.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja:
• I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
• az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
• az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. február 15. – 2016. december 31.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 000 000 forint. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.

(forrás: elsovilaghaboru.com)