Az Európa a polgárokért program projektjei a helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

Milyen projekteket támogat?

• a transznacionális partnerségek által előmozdított projektek
• a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek
• az európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek keretében különböző háttérrel rendelkező polgárok találkozására alkalmat adó projektek

Tehát elsősorban a nagy, átfogó, európai témájú, több európai partnert összefogó projektek kapnak támogatást.

Ez a projekt valamennyi szakaszában és minden intézményes partnerrel megvalósítható, és az alábbiakra terjed ki:

• menetrend-kialakítási tevékenységek
• érdekképviselet az előkészítési szakaszban és a szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatos tárgyalások során
• a végrehajtás alatt álló kezdeményezésekkel kapcsolatos visszajelzés

A program célja:

• A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

A jó projektek:

• kiterjednek a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedés, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére
• európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat javasolnak
• konkrét kapcsolatot biztosítanak a fent említett uniós döntéshozatali folyamattal
• nagyszámú polgárt vonnak be a megvalósításba
• arra törekednek, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását

A civil társadalmi projekteknek az alábbi háromféle tevékenység közül legalább kettőt tartalmazniuk kell:
• A társadalmi szerepvállalás és a szolidaritás előmozdítása
• Véleménygyűjtés
• Önkéntesség

Pályázók:

• Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.

Partnerek:

• Helyi / regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.

A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie

Maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 EUR

A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható országok valamelyikében kell megrendezni. A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási határidejétől függően. A projekt maximális időtartama: 18 hónap.

A tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük határidővel azonos év augusztus 1-je és a határidőt követő év január 31-e között.

A projekt benyújtásának határideje: március 1.

(forrás: http://tpf.hu/)