A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki romániai magyar könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

A pályázat célja a romániai magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival.  A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a romániai magyar könyvtárakban és a közoktatásban is széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak.

A pályázható könyvek, szótárak listája:

1. Szólások, közmondások eredete, 2. Magyar értelmező szótár diákoknak, 3. Magyar igei szerkezetek, 4. Értelmező szótár+ (2 kötet), 5. Idegenszó-tár, 6. Magyar közmondások nagyszótára, 7. Magyar szókincstár, 8. Növénynevek enciklopédiája, 9. Családnevek encik-lopédiája, 10. Állatnevek enciklopédiája, 11. 2 könyv együtt: Népi mondókák + Kedvet virá-goztató magyar népmesék, 12. 3 kifestőkönyv együtt: A magyar díszítés alapformái + Magyar motívumok kifestőkönyve + Magyar virágok kifestőkönyve, 13. 3 nyelvi készségfejlesztő munkafüzet együtt: Szókincsbővítő munkafüzet + Szólások és közmondások + Szövegértési feladatok

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 60.000 lejig támogatásként átvállalja. Vállalja a szállítási költségeket. Vállalja, hogy minden pályázati listán szereplő kiadványból 100 példányt jelen pályázat céljára elkülönít.

A pályázaton részt vehet minden romániai könyvtár, iskola, múzeum, intézet alapítványa, ill. fenntartója.

Egy oktatási intézmény 300 és 3000 lej közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 300 lejt.

A pályázatra 2015. november 10-től 2015. december 10-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

Részletek: www.tintakiado.hu/palyazat

(forrás: www.tintakiado.hu)