Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

• építőipari kivitelezési költségek,
• restaurálási költségek,
• műszaki ellenőr díjazása,
• tervezői művezetés,
• a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

A tervezett keretösszeg 200.000.000 Ft. Az igényelhető támogatásmaximum 13.000.000 Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja. A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 50%-a.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A megvalósítás időtartam:2016. április 1.–2017. december 31.

A benyújtási határidő 2016. február 26. éjfél.

(forrás: http://www.nka.hu/)