A támogatást igénylő az általa lefolytatni tervezett vagy lefolytatott közbeszerzési eljárások tekintetében köteles az Irányító Hatóságot az előírt dokumentumok megküldésével tájékoztatni.

A Vidékfejlesztési Program felhívásaival kapcsolatban keletkezett közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton történő megküldésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus kapcsolattartó felületén, ügyfélkapus benyújtással van lehetőség.