A Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására.

A pályázati program célja, hogy az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez. A pályázat célja továbbá, hogy a filmművészeti alkotások tervezetein keresztül is erősítse a toleranciát és a kölcsönös megértést, tiszteletben tartva és népszerűsítve a kulturális és nyelvi sokszínűséget, a történelmi jelenségek többszempontú megközelítését. Ennek érdekében támogatja olyan filmművészeti alkotások forgatókönyveinek létrejöttét, amelyek a korszakkal kapcsolatos emlékanyagok, ismeretek feldolgozását tartalmazzák.

A fentiekben megfogalmazott célokkal azonosulva a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
o az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő dokumentumfilmek forgatókönyveinek elkészítése;
o az első világháború témájával kapcsolatos játékfilmek forgatókönyveinek elkészítése

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények és egyéb közintézmények pályázhatnak.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja:
• az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő dokumentumfilm forgatókönyvének elkészítése;
• az első világháború témájával kapcsolatos játékfilm forgatókönyvének elkészítése

Támogatási időszak A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. február 15. – 2016. december 31.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa: 1 000 000 forint. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.

(forrás: elsovilaghaboru.com)