A járási hivataloknál, valamint személyesen a kormányablakokban és az okmányirodákban kérhetik a nagycsaládosok és a mozgásukban korlátozottak az utólagos útdíjfizetési kompenzációt.

Az útdíjfizetési kompenzációt igényelheti aki a D2 díjkategóriába tartozó, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, és
• négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személynek
• négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személlyel egy lakcímen élő hozzátartozójának,
• mozgásában korlátozott személynek vagy
• mozgásában korlátozott személlyel egy lakcímen élő hozzátartozójának minősül.

Az útdíjfizetési kompenzációt 2016. január 31-éig – a 2015. január 1. és 2016. január 31. között megváltott úthasználati jogosultság tekintetében – lehet kérelmezni.

Szükséges dokumentumok:
• letölthető kérelem
• a vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény másolata
• Mobiltelefon útján – rövid szöveges üzenettel – történő vásárlás esetén a vásárlást nyugtázó értesítés alapján kitöltött formanyomtatvány

A kérelmet a jogosult lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (Pest megyei lakosok esetében Budapest Főváros Kormányhivatala Családtámogatási Főosztálya) bírálja el, és utalja vissza a kérelmező által kérelemben megjelölt módon.

(Forrás: Vecsési Járási Hivatal)