A Földművelésügyi Minisztérium a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő szeres védekezésre a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján támogatási programot indított 2016-tól.

A szőlőtermelők március 31-ig még benyújthatják kérelmüket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) részére a növény-egészségügyi megelőzés támogatása érdekében, csak a március 31-ig benyújtott támogatási igénylést követően vásárolható meg a növényvédő szer.

Két önálló körben igényelhető a növény-egészségügyi megelőzés támogatása, amelynek első szakasza most március 31-ével zárul. Postai úton az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani a kérelmeket.

Az igényléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás és a vonatkozó MVH közlemény itt érhető el:
https://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/1135196/jogcimismerteto

Az a szőlőtermelő, aki nem igényli a növény-egészségügyi megelőzés támogatását március 31-ig, az a későbbiekben a második körben sem adhat be támogatási kérelmet, ezáltal nem részesülhet növény-egészségügyi megelőzés támogatásában.

Kizárólag a május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban lehet kijuttatni a szőlőültetvényen a növényvédő szert, valamint permetezési naplót kell vezetni a növényvédő szeres védekezésről. Az amerikai szőlőkabóca ellen felhasználásra engedélyezett rovarölő szer kiválasztása kapcsán fokozottan felhívják az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) is részt vevő szőlőtermelők figyelmét az AKG-ban meghatározott kötelezettségek (pl. felhasználható növényvédő szerek) betartására is. A növényvédő szeres védekezést követően, de legkésőbb augusztus 15-ig kell majd második körben benyújtani a növény-egészségügyi megelőzés támogatása iránti kérelmet, amelyhez már mellékelni kell a növényvédő szer megvásárlásáról szóló számlákat, a permetezési napló másolatát és a szőlőültetvény rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolást is.

Ez utóbbi kérelmen lesz majd igényelhető a növény-egészségügyi felszámolás támogatása is, amelyet azon szőlőültetvény után lehet igénybe venni, amely a növényvédelmi hatóság által körülhatárolt területen található. A növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatát a fertőzött terület szerint illetékes önkormányzat hirdetményi úton közli és az odatartozó összes szőlőültetvényre vonatkozik. A növény-egészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez is szükséges a védekezési időszak betartása, permetezési napló vezetése és a szőlőültetvény rendeltetésszerű művelése, ugyanakkor ez esetben a növényvédő szert elégséges a tárgyévben, a támogatási kérelem benyújtása előtt megvásárolni.

A védekezési időszak kezdetéig az MVH a honlapján egy önálló közleményben fogja a szőlőtermelőket tájékoztatni a növény-egészségügyi megelőzés, valamint a növény-egészségügyi felszámolás támogatása igénybevételével kapcsolatos további teendőkről.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)