A Kormány kiemelt célkitűzésként határozta meg a magyarországi tanyák 2020. évig villamos energiával történő ellátását. A tervezett fejlesztéseket egy olyan egységes és teljes körű felmérés alapozza meg, amelyre az elmúlt 20 évben nem került sor.

A felmérést a megyei kormányhivatal munkatársai 2016. május 1. napjáig a helyszínen végzik el egy fényképfelvételekkel kiegészített adatlap kitöltésével, amely adatlap kérdései alapvetően a tanyák energiaellátásának és energiaszükségletének felmérésére, az épületek és az infrastruktúra állapotára, valamint a tanyagazdaságokra vonatkoznak.

Az országos felmérés sikere érdekében a kormányhivatal számít valamennyi érintett lakos segítő közreműködésére, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy munkatársai minden esetben igazolják magukat és fényképes megbízólevelüket is kötelesek bemutatni. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a kormányhivatal kéri a felméréssel érintetteket, hogy magát igazolni nem tudó, megbízólevéllel nem rendelkező személyeket a fenti felmérés elkészítése céljából ingatlanuk területére ne engedjenek be, kérdéseikre ne válaszoljanak.

Részletes tájékoztatás itt: letöltés

(forrás: kormanyhivatal.hu, HBMKH)