A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 3 témában hirdetett meg pályázatot.

1. Téma: Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezésére

Pályázók köre: Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Nevezési díj:2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5.000 Ft nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát, 2 millió Ft feletti támogatási igény esetén, az igényelt támogatás 1%-a nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát.

Tervezett keretösszeg:100.000.000 Ft

Igényelhető támogatás:nincs megkötés

Megvalósítás időtartama:2016. január 1.–2016. augusztus 31.

Benyújtási határidő:2015. szeptember 17., éjfélig.

2. Téma:Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására. (Napközis jellegű táborokat és saját, egy alkotó közösségre korlátozódó táborokat a Kollégium nem támogat!)

Pályázók köre:

Táborok esetében:
Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek,
– a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek (ebben az esetben a megállapodás a pályázónak az egyéb mellékletekhez fel kell tölteni).

Továbbképzés esetében:
Országos hatókörű szakmai szervezetek, intézmények (Határon túli pályázók esetében, a saját országuk magyar lakta régióját lefedő hatókörű szervezetek, intézmények).

Nevezési díj:2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5.000 Ft nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, 2 millió Ft feletti támogatási igény esetén, az igényelt támogatás 1%-a nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát

Tervezett keretösszeg:40.000.000 Ft

Igényelhető támogatás:nincs megkötés

Megvalósítás időtartama:2016. január 1.–2016. augusztus 31.

Benyújtási határidő:2015. szeptember 17., éjfélig.

3. Téma:Rendszeresen működő, olyan táncházi programok támogatására, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre. (Támogatott pályázatok esetén a táncházat akkor is meg kell tartani 6 alkalommal, ha a Kollégium csökkentett támogatást nyújt és kizárólag élőzenés szolgáltatással valósíthatók meg!).

Pályázók köre: Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok és nonprofit gazdasági társaságok.

Nevezési díj:5000 Ft – amely magában foglalja a 27%-os áfát

Tervezett keretösszeg:16.000.000 Ft

2016. augusztus 31.

Megvalósítás időtartama:2016. január 1.–2016. augusztus 31.

Benyújtási határidő:2015. szeptember 17., éjfélig.

(forrás: nka.hu)