Pályázati cél: Olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik.

A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek ábrázolását, szimbólumok megjelenítését. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és a közélet kérdéseire is reflektálnak ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják.

Az önkormányzat az általa választott témára kötelezően legalább 3 különböző művésztől származó köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) terveivel pályázzon, szobronként/köztéri munkánként külön-külön (legalább három) adatlap benyújtásával.

Támogatott pályázat esetén a kollégium a benyújtott 3 alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó egy köztéri munkát.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 50.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 7.000.000 Ft

Támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 70%.

Pályázók köre: önkormányzatok professzionális képzőművészek alkotásaival.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:
o Jelen felhívás által előírt legalább három különböző művésztől származó szobor/köztéri munkára külön-külön adatlap kitöltésével, az adott szobor/köztéri munka költségvetésével és a felhívás által előírt mellékletek egyidejű benyújtásával pályázhatnak.
o Jelen felhívás által előírt legalább három különböző művésztől származó szobor/köztéri munka terveit tartalmazó pályázatnál kevesebb pályázat benyújtása esetén a benyújtott pályázat(ok) érvénytelen(ek).
o Támogatott pályázat esetén a támogatási összegből a pályázathoz feltöltött, a Kollégium által kiválasztott egy szobortervet kell megvalósítani! Utólag, a tervezettől eltérő szobor/köztéri munka megvalósítását a Kollégium NEM engedélyezi.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. augusztus 31.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.                 

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok),
o kivitelezés költsége (talapzat építése és szobor felállítás),
o tiszteletdíj (bevont művészek és tervezők),
o technikai költségek (pl. daru bérlése),
o szállítási költség.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. szeptember 15-én, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)