A Fotóművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

A NKA Fotóművészet Kollégiumához nem nyújthat be pályázatot alkotó támogatásra, és nem ítélhető meg támogatás azon alkotónak, aki felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők), továbbá azon alkotónak sem, aki 2016-ban egyidejűleg állami ösztöndíjban is részesül (pl.: Pécsi József-, Moholy-Nagy László-ösztöndíj).

1.a) Pályázati cél: Alkotói támogatás fotóművészek számára új alkotások létrehozására.
Pályázók köre: fotóművészek, mint magánszemélyek.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
• alkotói támogatás.

A pályázó ebben az altémában csak alkotói támogatásra pályázhat, a kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. április 30.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: 500.000 Ft–1.000.000 Ft /év (egy összegben folyósítva). Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Nevezési díj összege/mértéke: 5000 Ft. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

1.b) Pályázati cél: Alkotói támogatás kutatók, szakírók számára kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírására.

Pályázók köre: kutatók és szakírók, mint magánszemélyek.

PhD és DLA témával nem lehet pályázni.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
• alkotói támogatás.

A pályázó ebben az altémában csak alkotói támogatásra pályázhat, a kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. április 30.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft Igényelhető támogatás: minimum 200.000 Ft, maximum 600.000 Ft/év (egy összegben folyósítva). Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Nevezési díj összege/mértéke: 5000 Ft. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

2. Pályázati cél: Egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, továbbá a kiállításhoz tartozó katalógusra.

Pályázók köre: egyéni alkotók és szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények.

Csak katalógusra nem lehet pályázni, továbbá arra, hogy a kiállításhoz kapcsolódó kísérőkiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerülhet.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• rendező tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• szállítási költség,
• biztosítási költség,
• installációs költség (tervezés, grafika, kivitelezés költsége),
• szakmai anyagköltség,
• utazási költség,
• szállásköltség,
• terembérleti díj,
• biztonsági őrzés,
• analóg és digitális képkidolgozás,
• reklám- és propagandaköltség.

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:
• szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
• szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
• írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
• tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
• grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
• lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• nyomdai előkészítés,
• nyomdaköltség.

CD-n történő megjelentetés esetén:
• szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
• szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
• írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
• tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
• grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
• lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• előkészítési munkák költsége,
• gyártási és csomagolási költségek.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. február 28.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 24.000.000 Ft. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Nevezési díj összege/mértéke: 5000 Ft. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

3. Pályázati cél: Fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére hazai és külföldi alkotótelepeken, szakmai fórumokon.

Pályázók köre: jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

A kollégium ennél az altémánál elsősorban a művészeti alkotások létrehozására létrejött alkotótelepeket és alkotóműhelyeket támogatja.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó),
• közreműködők tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
• utazási költség,
• szállítási költség,
• szállásköltség,
• eszközbérleti díj,
• terembérleti díj,
• részvételi díj,
• előállítási költség (anyag),
• csoportos étkeztetés (A kért támogatási összeg max. 20%-a lehet! A támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem).

Egyéni részvétel esetén a fenti jogcímek közül a közreműködők tiszteletdíjának személyi és/vagy dologi kifizetésére, valamint terembérleti díjra támogatás nem kérhető.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.
Rezsiköltség elszámolható.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. február 28.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Nevezési díj összege/mértéke: 5000 Ft. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

4. Pályázati cél: Magyar kortárs fotográfiai alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára.

Pályázók köre: hazai, kortárs fotográfiai gyűjteménnyel rendelkező közgyűjtemények.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
• műtárgyvásárlás.

Ennél az altémánál a kollégium csak a fenti kiadási jogcímet támogatja. Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. március 31.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Nevezési díj összege/mértéke: 5000 Ft. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 17-én, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)