A GINOP felhívások esetén a fenntartási időszak kezdete a projekt pénzügyi befejezését követő nap helyett a projektmegvalósítás befejezését követő napra módosult.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet kihirdetésével a fenntartási időszak kezdete a projekt pénzügyi befejezését követő nap helyett a projektmegvalósítás befejezését követő napra módosult, összhangban a 1303/2013/EU rendelettel.

A GINOP felhívások valamennyi támogatást igénylője és kedvezményezettje esetében a fenntartási időszak kezdő időpontja – a felhívásokban és a monitoring tájékoztatókban foglaltaktól eltérően – a projektmegvalósítás befejezését követő nap.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításával a fenntartási jelentés ellenőrzésének eljárásrendi ideje – a korábban megjelent kiírásokhoz kapcsolódó monitoring tájékoztatókban foglaltaktól eltérően – 30 napra változott, hiánypótlás esetén a jelentésről történő döntési határidő pedig 15 napra módosult valamennyi GINOP kedvezményezettre vonatkozóan.

(forrás: palyazat.gov.hu)