A Felelős Hatóság a Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi munkaprogramjának keretében 2016. június 30-án megjelentette új pályázati kiírásait, amelyek a következő weboldalakon érhetőek el:

A KÜLSŐ HATÁROK ÉS VÍZUMÜGY szakterületet érintően:
http://belugyialapok.hu/alapok/kulso-hatarok-es-vizumugy/bba-palyazati-kiirasok-20160630

A RENDŐRI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS VÁLSÁGKEZELÉS szakterületet érintően:
http://belugyialapok.hu/alapok/rendori-egyuttmukodes-es-valsagkezeles/bba-palyazati-kiirasok-20160630

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Belügyminisztérium a támogatási kérelmek kidolgozásának időszaka alatt 2016. július 19-én pályázói tájékoztató megbeszélést tart, amelyre a fenti weboldalakon megadott módon lehet jelentkezni.

(forrás: palyazat.gov.hu)