A bányászati koncessziós felhívások 2015 áprilisában jelentek meg.

A bányászati koncessziós felhívások szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére (Battonya-Pusztaföldvár Észak, Berettyóújfalu, Dány, Lakócsa, Mogyoród, Nagykáta, Ócsa, Püspökladány és Sellye területeken), a „Dubicsány I. – szén” bányatelken barnakőszén feltárására és kitermelésére 2015 áprilisában jelentek meg..

Formailag érvényesnek minősült a határidőben beérkező 17 pályázat mindegyike. Nem érkezett ajánlat Sellye szénhidrogén-területre és Dubicsány szénterületre.

A benyújtástól számított kilencven napon belül elvégzik pályázatok értékelését a nemzeti fejlesztési miniszter által létrehozott Minősítő Bizottságok. A koncessziók megadásáról a bizottság javaslata alapján a tárca vezetője dönt. A pályázati kiírás tartalmazta az értékelés részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályok megjelölését, a koncessziós szerződés tervezetének szövegét.

A hazai ásványvagyon fenntartható és gazdaságos hasznosításához járul hozzá a nemzetközi iparági gyakorlattal összhangban álló hazai bányászati koncessziós rendszer. Olyan átlátható, kiegyensúlyozott, egyenlő elbánást biztosító és részvételre ösztönző pályázati feltételrendszert kíván alkalmazni továbbra is a fejlesztési tárca, amely az ágazati beruházásokat nagyban elősegíti.

Különösen figyelemre méltó befektetők hazai szénhidrogén koncessziós lehetőségek iránti növekvő érdeklődése, a fokozódó verseny azért is, mert alacsony beruházási aktivitással jellemezhető a nemzetközi iparági környezet. A jövőben újabb szénhidrogén koncessziós pályázatok kiírását tervezi a minisztérium.  Azonban csak megalapozott befektetői kezdeményezésre kíván meghirdetni szén feltárására és kitermelésére, geotermikus energia kutatására irányuló pályázatot.

A koncessziós pályázatokról további információ csak az értékelés lezárása után, az eredményhirdetést követően adható a Minősítő Bizottságok munkájának zavartalansága és a versenysemlegesség biztosítása érdekében.

(forrás: kormany.hu, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály/Magyar Bányászati és Földtani Hivatal)