A jelen Közlemény szerinti támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki megfelel az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet és a 9/2015. (III.13.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek.

A termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás esetében további feltétel a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet szabályai szerint:

– a termelőnek aktív gazdának kell minősülnie,
– a tárgyév június 16-án rendelkezzen 1 hektár minimális SAPS jogosult területtel, vagy az adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege meghaladja a száz euró értéket.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

  • juh fajú;
  • nőivarú;
  • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves, vagy legalább egyszer ellett (anyajuh).

A támogatási kérelem benyújtási módjai:

  • természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében, vagy
  • nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján, vagy
  • természetes személy és nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján vagy kamarai meghatalmazott útján történő benyújtás.

Benyújtási határidő: 2016. március 20.

Részletek: itt

(forrás: mvh.gov.hu)