Kiemelt felhívás jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) „IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” címmel.

Egy olyan projekt támogatása a cél a felhívás keretében, amely a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő infokommunikációs és távközlési (IKT) startup vállalkozások nemzetközi piacra lépését segíti, a kapcsolati tőkét növeli, valamint a szektor szereplőinek együttműködését erősíti.

Ezt Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár jelentette be.

A 2014–2020 közötti időszak infokommunikációs fejlesztése, a Digitális Magyarország komplex kormányzati program részeként jelent meg az összesen 2,5 milliárd forint keretösszegű konstrukció, mely során olyan léptékű fejlesztéseket hajt végre a kormány, amelyekre hazánk történetében korábban nem volt példa.

Az IKT-iparág amellett, hogy a hazai nemzetgazdaság egyik lehetséges kitörési pontja, egyben olyan eszközrendszer is, amely képes elősegíteni, hogy jobb, kényelmesebb és tartalmasabb életet éljenek az ország állampolgárai.

Hangsúlyozta, hogy támogatja Magyarország kormánya a hazai IKT kkv-k, különös tekintettel a startup, mikro- és kisvállalkozások nemzetközi piaci kapcsolatainak erősítését, és az innovációs fázis utáni piaci bevezetést, a termékfejlesztést és piacra vitelt kívánja ösztönözni. Nemzetgazdasági szempontból elengedhetetlen a külföldön is versenyképes IKT vállalatok nemzetközi piacokra jutási képességének növelése, így cél a nemzetközi értékesítést gátló akadályok folyamatos monitorozása és elhárítása.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a felhívás közvetlen címzettje, melynek programja hozzájárul a kevésbé fejlett régiókban működő infokommunikációs startup vállalkozások hazai és nemzetközi ágazat-specifikus tudásának és kapcsolatainak fejlesztéséhez és ezen keresztül az IKT-szektor versenyképességének javulásához.

Mentorhálózat épül ki és működik majd a komplex program részeként a nemzetközi részvétel elősegítése, a lehetőségek helyben történő feltárása és kiaknázása érdekében. Emellett képzéseket és rendezvényeket is szerveznek a tudás és kapcsolatbővítés érdekében.

Kiemelt szerepe lesz a mentoroknak a projekt megvalósításában, akik tevékenységükkel (szakértői, tanácsadási tevékenységek, információnyújtás, konferenciák, képzések megszervezésében való részvétel, nemzetközi piaci kapcsolatok becsatornázása, projekt akvizíció, célzott tárgyalások szervezése) az IKT startup vállalatok nemzetközi piacra lépését, befektetéshez jutását, a működésük során felmerülő akadályok feltérképezését és azok elhárítását helyi szinten segítik.

Kiemelte, hogy olyan komplex kormányzati program a Digitális Magyarország, amely a teljes hazai digitális környezet fejlesztését tűzte ki céljául négy pillérre építkezve, melyek a digitális infrastruktúra, digitális közösség és gazdaság, digitális állam, digitális készségek. A program megvalósítása révén a legalább 30 Mbit/s sebességű internet-hozzáférés minden háztartásban elérhetővé válik 2018-ra, az állam által nyújtott elektronikus közszolgáltatások száma növekszik, a digitális írástudás elterjedésével az állampolgárok életminősége nő, míg a digitális gazdaság kiszélesítésével hazánk versenyképessége is jelentősen növekszik.

(forrás: kormany.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium)