A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) keretében gyakornoki programokat támogató pályázati felhívások jelentek meg, összesen 16,2 milliárd keretösszeggel.

Ezt Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár jelentette be.

Az elmúlt időszak kormányzati intézkedései, a szakképzés szabályozásának átalakítása a duális képzés fejlesztését, rendszerének minél szélesebb körben történő elterjesztését szolgálták. A most meghirdetett programok egyik célja az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok munkatapasztalat-szerzésének támogatása, foglalkoztatásuk ösztönzése.

A „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című felhívás keretösszege 15 milliárd forint. A program a kis- és középvállalkozások statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi feltételeinek kialakítására is.
A célokra minimum 1,9 millió forint, maximum 30 millió forint vissza nem térintendő támogatást lehet elnyerni.

Fontos a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyük.

A „Gyakornoki program – támogató szolgáltatások” című felhívásra kijelölt szakképzési centrumok konzorciumi formában jogosultak támogatási kérelmet benyújtani. A gyakornoki foglalkoztatási programot folyamatosan kísérő programra 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre.

A felhívás célja, hogy a szakképzési centrumok a program során folyamatos tájékoztatással, tanácsadással segítsék a gyakornokok és a vállalkozások egymásra találását, a fiatalok sikeres munkahelyi beilleszkedését segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartót, nyomon kövessék és értékeljék a gyakornoki foglalkoztatás tapasztalatait. A program révén a szakképző centrumok közvetlen visszacsatolást kapnak a gyakornoki foglakoztatást végző vállalkozásoktól a gazdálkodó szervezetek által igényelt, a szakképzésbe fejlesztendő szakmai és munkaerő-piaci készségekről.

A szakképzésben résztvevő fiatalok számának növelése és a duális képzés erősítése irányába tett legfontosabb intézkedések közé tartozik a nappali rendszerű szakképzésbe való bekapcsolódás felső életkori határának 25 évre történő emelése, két szakképesítés megszerzésének állami támogatása, a hiány-szakképesítések körének bővítése, a gazdasági kamarai garanciavállalás bevezetése, a szakképzési hozzájárulás átalakítása.

A most meghirdetett programok az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósulnak meg. Az Ifjúsági Garancia rendszer lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon. A fiataloknak a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően regisztrálnia kell az Ifjúsági Garancia rendszerben lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes Járási Hivatal foglalkoztatási egységénél.

(forrás: kormany.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium)