Óra
A Baranya Megyei Vállalkozói Központ (BMVK Alapítvány) biztosítja a jogszabályokban megfogalmazott fizetési moratóriumot az általa hitelezői minőségben kezelt mikrohitel programok esetén (Új Magyarország Mikrohitel, Új Széchenyi Hitel Program keretében nyújtott mikrohitel, Kombinált Mikrohitel, Helyi Mikrohitel konstrukciók).

Általános információk

 • a fizetési moratóriumok hatására a tőke-, kamat-, ill. díjfizetési kötelezettségek akként módosultak, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, ill. díjfizetési kötelezettségei teljesítésére fizetési haladékot kapott,
 • a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, valamint a kötelezettségvállalás időtartama meghosszabbodott (ld. adott fizetési moratórium részletei),
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét,
 • a tőketartozás sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem növekszik a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével,
 • a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő. meghosszabbított / meghosszabbodó futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, az adott fizetési moratórium lejártát követően, a futamidő alatt évente egyenlő részletekben kell megfizetni,
 • a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is,
 • a fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen,
 • a szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja,
 • a fizetési moratórium miatt módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes,
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések végső lejáratai az adott fizetési moratórium végéig meghosszabbodnak,
 • nemfizetés miatt az adott fizetési moratórium végéig nem mondható fel 2020. március 18. előtt folyósított mikrohitel

Mit jelentenek a fentiek a gyakorlatban?

 • fizetési haladék: a fizetési moratórium alatt nincs tőke-, alapkamat-, késedelmi kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség.
 • késedelmi kamatstop: a fizetési moratórium alatt nem keletkezik késedelmi kamat.
 • alapkamat keletkezése: a fizetési moratórium alatt – az aktuálisan fennálló tőketartozásra – alapkamat keletkezik.
 • alapkamat megfizetése: a fizetési moratórium alatt képződő alapkamat a fizetési moratóriumokat követően válik esedékessé, azt a fizetési moratórium után, a futamidő alatt, egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • automatikus átütemezés: a rendeletek a fennálló tartozásokat nem elengedik, hanem azok megfizetésének ütemezéséről rendelkeznek a fennmaradó futamidő automatikus hosszabbításával.
 • törlesztőrészletek fizetési moratórium után: a fizetési moratórium alatt keletkezett, de esetlegesen meg nem fizetett alapkamatok a havi törlesztőrészletekre rakódnak oly módon, hogy a futamidő hosszának növekedése révén nem emelkednek az eredeti szerződés szerinti havi törlesztőrészletek.
 • moratórium kamatra gyakorolt hatása: a fizetési moratórium kitolja a futamidőt, ezáltal növeli a teljes futamidő során megfizetendő alapkamat összegét.
 • közjegyzői okirat: nincs szükség a közjegyzői okiratok módosítására.
 • szerződés szerinti törlesztés lehetősége: a befizetése / utalások során a kiegyenlítési sorrend továbbra is változatlan (azaz költség, késedelmi kamat, kamat, tőke); a lineáris törlesztés (mely az annuitásos törlesztésnél kedvezőbb), illetve a díjtalan elő- és végtörlesztés lehetősége biztosítja az Ön számára, hogy a törlesztések szerződés szerinti fenntartásával ne érintsék negatívan a fizetési moratóriumok.

 

Fizetési moratórium 1

Időszak: 2020.03.19. – 2020.12.31.
Vonatkozó jogszabályok: 2020. évi lviii. törvény*
Belépés (opt-in) módja: automatikus
Kilépés (opt-out) módja: adós kérésére bármikor
Visszalépés moratóriumba: lehetséges
Szerződés szerinti törlesztés: a vonatkozó jogszabályok garantálják
* eredetileg a 47/2020. (III. 18.) és a 62/2020. (III. 24.) sz. kormányrendeletek szabályozták

 

Fizetési moratórium 2

időszak: 2021.01.01. – 2021.10.31.*
vonatkozó jogszabályok: 2020. évi cvii. tv., 637/2020. (xii. 22.) sz korm. rend., 317/2021. (vi. 9.) korm. rend., 536/2021. (ix. 15.) sz. korm. rend.
belépés (opt-in) módja: egyes adósok számára automatikus**
kilépés (opt-out) módja: adós kérésére bármikor
visszalépés moratóriumba: 2021.09.30-ig lehetséges
szerződés szerinti törlesztés: a vonatkozó jogszabályok garantálják
* eredetileg 2021.06.30-ig tartott volna, ezt 2021.09.30-ra, majd 2021.10.31-re módosították a jogszabályok
** azon adósoknak, amelyek 2020.12.31-én a Fizetési moratórium 1. alatt keletkezett, de meg nem fizetett előírással rendelkeztek, egyéb esetben adósnak írásban jeleznie szükséges belépési szándékát
Mi a teendő a további hosszabbítás elkerülése érdekében?

Amennyiben vállalkozása nem kíván élni a „Fizetési moratórium 3”-mal, úgy a hatályos jogszabályok értelmében külön jognyilatkozatot nem szükséges tennie, vállalkozása 2021. november 1-jétől automatikusan kilép a fizetési moratóriumból (opt-out).

Fizetési moratórium 3

időszak: 2021.11.01. – 2022.06.30.
vonatkozó jogszabályok: 536/2021. (ix. 15.) sz. korm. rend. és 6/2021. (ix. 15.) mk rend.
belépés (opt-in) módja: jogosultsághoz kötött + nyilatkozat szükséges hozzá
kilépés (opt-out) módja: adós kérésére bármikor
visszalépés moratóriumba: nem lehetséges
szerződés szerinti törlesztés: a vonatkozó jogszabályok garantálják
A Fizetési moratórium 3 jogosultsági feltételei

A Fizetési moratórium 2 további meghosszabbítására („Fizetési moratórium 3”) már csak azon ügyfél jogosult, amely

 • 2021. szeptember hónapban élt a „Fizetési moratórium 2”-vel, valamint
 • tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint
 • a vállalkozás 2020. március 18. és a „Fizetési moratórium 3” igénybevételére irányuló nyilatkozat benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.
Mi a teendő, ha be szeretne lépni a Fizetési moratórium 3-ba?

Amennyiben vállalkozása megfelel a jogosultsági feltételeknek, úgy 2021. október 1. és október 31. között nyilatkoznia szükséges arról, hogy 2021. november 1-jétől élni kíván a 2022. június 30-ig tartó „Fizetési moratórium 3”-mal. Ez azt jelenti, hogy a „Fizetési moratórium 3” nem automatikus, jogosultság (ld. fentebb) és nyilatkozat szükséges hozzá (opt-in).

A „Fizetési moratórium 3”-hoz szükséges jognyilatkozatot 2021. október 1-jétől október 31-ig megteheti személyesen irodánkban, vagy akár e-mailen is a lenti nyilatkozat sablon (Nyilatkozat moratórium meghosszabbításáról) használatával. Ehhez nincs más teendője, mint kinyomtatni és kitölteni a lenti dokumentumot, cégszerűen aláírni, beszkennelni, majd e-mailben megküldeni a e-mail címre (kérjük, hogy a nyilatkozatot arról az e-mail címről küldje meg részünkre, melyre a havi értesítő leveleket szokta kapni).

A 2021. október 1. és 31. között benyújtható nyilatkozat határideje jogvesztő, a nyilatkozat a határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a „Fizetési moratórium 3”-ból való kilépésre van lehetőség.

Fizetési moratórium 4

időszak: 2022.08.01. – 2022.12.31.
vonatkozó jogszabályok: 216/2022. (vi. 17.) sz. korm. rend. és 8/2022. (vi. 20.) mk rend.
belépés (opt-in) módja: jogosultsághoz kötött + nyilatkozat szükséges hozzá
kilépés (opt-out) módja: adós kérésére bármikor
visszalépés moratóriumba: nem lehetséges
szerződés szerinti törlesztés: a vonatkozó jogszabályok garantálják
A Fizetési moratórium 4 jogosultsági feltétele

A Fizetési moratórium 2 további meghosszabbítására („Fizetési moratórium 3”) már csak azon ügyfél jogosult, amely 2021. szeptember hónapban élt a „Fizetési moratórium 2”-vel.

Miért érdemes folytatni a törlesztést?

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fizetési moratórium intézménye csak abban az esetben jelent valós segítséget vállalkozásának, ha a pandémia miatt nehézségekkel küzd és emiatt nem tudja fizetni a mikrohitel törlesztőrészleteit. Amennyiben pénzügyi helyzete lehetővé teszi, a fizetési moratórium alatt érdemes élni a jogszabályok által garantált szerződés szerinti teljesítés lehetőségével. A Magyar Nemzeti Bank ezzel kapcsolatos sajtóközleményét az MNB oldalán olvashatja: Moratórium: aki teheti, célszerű mihamarabb folytatnia a törlesztést (MNB).

Mi a teendő, ha be szeretne lépni a Fizetési moratórium 4-be?

Amennyiben vállalkozása megfelel a jogosultsági feltételeknek, úgy 2022. június 31-ig nyilatkoznia szükséges arról, hogy 2022. augusztus 1-jétől élni kíván a 2022. december 31-ig tartó „Fizetési moratórium 4”-gyel. Ez azt jelenti, hogy a „Fizetési moratórium 4” nem automatikus, jogosultság (ld. fentebb) és nyilatkozat szükséges hozzá (opt-in).

A „Fizetési moratórium 4”-hez szükséges jognyilatkozatot 2022. július 31-ig megteheti személyesen irodánkban, vagy akár e-mailen is a lenti nyilatkozat sablon (Nyilatkozat moratórium meghosszabbításáról) használatával. Ehhez nincs más teendője, mint kinyomtatni és kitölteni a lenti dokumentumot, cégszerűen aláírni, beszkennelni, majd e-mailben megküldeni a e-mail címre (kérjük, hogy a nyilatkozatot arról az e-mail címről küldje meg részünkre, melyre a havi értesítő leveleket szokta kapni).

A 2022. július 31-ig benyújtható nyilatkozat határideje jogvesztő, a nyilatkozat a határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a „Fizetési moratórium 4”-ből való kilépésre van lehetőség.